Kariyo & Ababay Vakfı, Sami Kariyo ve Dürin Ababay tarafından 2013 yılında kültür, sanat ve eğitime destek vererek toplumsal hayatın gelişimi ve dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. İlk aşamada sinema ve görsel-işitsel sanatlara odaklanan vakıf, bu doğrultuda nitelikli yapımların sinemaseverlerle buluşmasını sağlayan ve Türkiye’nin belli başlı kentlerindeki sinemalara yayılan Başka Sinema’ya destek oldu.

Festivale verdikleri değerli katkı için teşekkür ederiz.Ma’adra Binası’nın sinemaya dönüştürülmesindeki değerli katkıları ve sergi mekânını sağladıkları için teşekkür ederiz.Festivale verdikleri değerli katkı için teşekkür ederiz.Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Kültür için Alan’a teşekkür ederiz.Kültür için Alan projesi, görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanındaki kültürel projelere ortam, mekân ve kaynak sağlamanın yanı sıra yerel kurumlar ve sanat alanında üretim yapan profesyonellere farklı eğitim ve gelişim olanakları sunuyor. Türkiye ve Avrupa’daki kültür dünyasından partnerlerle ortak çalışmalar yürüterek proje bölgelerinde kapsamlı programlar geliştirip organize ediyor.


Festivale verdikleri büyük destek için teşekkür ederiz.
Festivalin ana mekânı olan Ma’adra Binası’nı tahsisi için teşekkür ederiz.
Ma’adra Binası’nın sinemaya dönüştürülmesindeki değerli katkıları
ve festivale ofislerini açarak gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederiz.


MEDYA SPONSORLARI

TEKNİK DESTEK