KARİYO & ABABAY VAKFI YILIN YÖNETMENİ ÖDÜLÜ

Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan KARİYO & ABABAY VAKFI; sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı teşvik amacıyla, 2018 yılında "YILIN YÖNETMENİ ÖDÜLÜ"nü oluşturmuştur.

"KARİYO & ABABAY VAKFI YILIN YÖNETMENİ ÖDÜLÜ" ilk kez, seçilen yönetmene, 5 Ekim 2018 tarihinde, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali açılış töreninde takdim edilecektir.

ÖDÜL İLKELERİ

1) KARİYO & ABABAY VAKFI (KAV) Yılın Yönetmeni Ödülü ; bir önceki yılın 15 Eylül'ü ile içinde bulunulan yılın 15 Eylül'ü arasındaki sürede, uzun metraj kurmaca sinema filmi ticari gösterime girmiş ya da filmi ulusal ve uluslararası festivallerde yer almış olan yönetmenlerden birine üstün sanatsal başarısı için verilir.

2) KAV; yılın yönetmeni ödülü ön seçimi için bir "Danışma Kurulu" oluşturur. Danışma Kurulu, sinema alanında uzmanlaşmış ve sinema dışındaki farklı sanat disiplinlerinden kişilerin katılımıyla oluşur.

3) KAV; Danışma Kurulu’nu kendi inisiyatifiyle belirler.

4) Danışma Kurulu; yapacağı toplantılarla çalışma metoduna karar verir; en az iki, en çok üç yönetmeni ödül adaylığına layık bulur ve gerekçeleriyle KAV'a sunar.

5) Danışma Kurulu; KAV'a aday listesini ödül töreninden en az on beş gün önce bildirir.

6) Danışma Kurulu; KAV'a tek bir aday öneremez.

7) Ödül için başvuru alınmaz ; belirtilen tarihler arasında belirtilen kriterlere uyan tüm yönetmenler doğal adaydır.

8) Bir film uluslararası bir festivale katılmış ama henüz Türkiye'deki festival ya da ticari gösterimini gerçekleştirmemişse Danışma Kurulu üyeleri söz konusu filmi izlemeyi talep edebilirler.

9) Danışma Kurulu; kendi üyeleri arasından ve birinci derece akrabalarından aday gösteremez.

10) Danışma Kurulu üyeleri sonraki yıllarda da yeniden KAV tarafından üye olarak seçilebilirler.

11) Ödüle hak kazanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını bitirmiş olmak zorunludur.

12) Ölmüş yönetmenler aday gösterilemez. Bir yönetmenin aday gösterildikten sonra vefat etmesi durumunda, adaylığı devam eder, kazanırsa ödül yasal mirasçılarına verilir.

13) Danışma Kurulu’nun gösterdiği adaylar dışında başka aday değerlendirmeye alınmaz.

14) KAV; Danışma kurulunun kendisine sunduğu adaylardan tek bir yönetmeni, Yönetim Kurulu toplantısında seçer. Yönetim Kurulu tarafından kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır.

15) Danışma Kurulu üyelerinin, KAV Yönetim Kurulu toplantısında oy hakkı yoktur.

16) KAV; Danışma Kurulu tarafından ödüle layık aday yönetmen gösterilmediği takdirde, o yıl ödül verilmemesine karar verebilir.

17) Danışma Kurulu tarafından KAV'a sunulan adaylar, kamuya açıklanmaz.

18) Sonuç kesindir, itiraz edilemez.

19) Yılın Yönetmeni'ne; KAV Yılın Yönetmeni Ödülü sertifikası, KAV Yılın Yönetmeni Ödülü heykelciği ve 100.000 TL'lik para ödülü takdim edilir.

20) Ödül iki yönetmen arasında paylaştırılamaz.

21) KAV Yılın Yönetmeni Ödülü'nü alan yönetmenden, ilk gerçekleştireceği uzun metraj sinema filminde KARİYO & ABABAY VAKFI YILIN YÖNETMENİ ÖDÜLÜ' nü aldığını belirtmesi arzu edilmektedir.

22) Bir kez ödül kazanan yönetmen, bir sonraki yıl ödüle aday gösterilemez; ondan sonraki yıllarda yeniden aday gösterilebilir.

Sosyal Medya Adresleri:
@ayvalik_bsaff | Instagram
@Ayvalik_Bsaff | Twitter
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali | Facebook
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali | Youtube

İletişim:
ayvalik.info@baskasinema.com